Trang chủ / Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Giới thiệu phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu cho các bạn phần mềm quản trị nhân sự, một phần mềm quản trị nhân sư có những tính năng cơ bản như thế nào để giúp công việc của mọi người thực hiện 1 cách dễ dàng mà hiệu quả hơn.

Cài đặt cấu hình phần mềm quản trị nhân sự

Cài đặt và cấu hinh phần mềm quản trị nhâ sự một các đơn giản và  chi tiết nhất

Tạo hợp đồng thử việc cho nhân viên mới

Cấu hình cài đặt hợp đồng thử việc cài đặt số hợp đồng thử việc tăng tự động Cài đặt danh sách tiền lương và các loại phụ cấp theo quy định của công ty Cài đặt tiền lương phụ cấp mặc định theo vị trí Cài đặt và thế kế mẫu hợp đồng thử việc trên fiel word (.doc, .docx)