Trang chủ / 1C Doanh nghiệp

1C Doanh nghiệp

1C Doanh nghiệp là gì?

1C:Enterprise (1C:Doanh nghiệp) là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý; là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ Platform và giải pháp ứng dụng Application, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân.

Download cài đặt phần mềm 1C Doanh nghiệp miễn phí

1C:Doanh nghiệp là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ và giải pháp ứng dụng, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân. ....

phần mềm quản lý đại lý bán bình nước

phần mềm quản lý đại lý bán bình nước

quản lý khách hàng 

quản lý đơn hàng

quả lý lịch sử cuộc gọi

Phần mềm quảng lý khách sạn nhà nghỉ

phần mềm quản lý khách sạn nhà nghỉ | quản lý bận tắt điện từng phòng
Bạn chắc chẵn có thể kiểm soát được hoạt động nhà nghỉ, khách sạn của mình trong giờ cao điểm, khi số lượng khách checkin, check out quá tải. Bạn không thể để khách hàng phải chờ đợi quá lâu? Bạn cần tìm ra giải pháp cho vấn đề này, quản lý phòng đơn giản, theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên nhanh chóng và báo cáo doanh thu chi tiết. Đây là một trong những phần mềm quản lý được nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhỏ tin dùng trong thời gian gần đây.
Giải pháp quản lý điện từng phòng tránh thất thoát tiền điện, thất thoát do nhân viên cố tình lấy cắp ...