Trang chủ / Sản phẩm / Phần mềm quản lý cuộc gọi telesale | gọi điện bán
Phần mềm quản lý cuộc gọi telesale | gọi điện bán

Phần mềm quản lý cuộc gọi telesale | gọi điện bán

Giá: 0 đ

Dùng miễn phí

Phần mềm hỗ trợ gọi điện chốt đơn | phần mềm telesale Online

#telesaleOnline #phầnmềmtelesaleOnline #crm #crmonline #chiaSoDienThoai

Chia số điền cho nhân viên, phần mềm chia số điện thoại

Phân chia Data tự động không bị trùng

phần mềm quản lý cuộc gọi telesale

phần mềm hỗ trợ telesale online

phần mềm quản lý cuộc gọi

phần mềm calling system

quản lý danh sách khách hàng

quản lý đơn hàng quản lý nhân viện gọi điện thoại

báo cáo thống kê .....

Phần mềm quản lý telesales 4.0 kết hợp CRM chuyên nghiệp Phần mềm hỗ trợ gọi điện chốt đơn | phần mềm gọi điện chốt đơn,phần mềm gọi điện chốt đơn,quản lý đơn hàng,quản lý nhân viện gọi điện chốt đơn, hỗ trợ telesele, Phần Mềm Quản Lý Telesales Chuyên Nghiệp, phần mềm hỗ trợ telesale, telesale chốt đơn, Phần mềm quản lý CRM khách hàng, quản lý nhân viên telesale, bán hàng online, kinh doanh online, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm bán hàng qua điện thoại https://youtu.be/z47xXsnmDKU -

Tôi nhận làm phần mềm theo yêu cầu khách hàng

------------------------------------------------------------------------------------------

Người hướng dẫn: Nguyễn thế long

► Zalo: 0384050515

►Email: 1cthanglong@gmail.com

►Website: http://nguyenthelong.net/

►facebook: www.facebook.com/manhlongcntt

►youtube: www.youtube.com/user/manhlongcntt

►twitter: www.twitter.com/manhlongcntt

►Skype : manhlongcntt