Trang chủ / 1C Doanh nghiệp

1C Doanh nghiệp

1C Doanh nghiệp là gì?

1C:Enterprise (1C:Doanh nghiệp) là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý; là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ Platform và giải pháp ứng dụng Application, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân.

Download cài đặt phần mềm 1C Doanh nghiệp miễn phí

1C:Doanh nghiệp là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ và giải pháp ứng dụng, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân. ....

phần mềm quản lý đại lý bán bình nước

phần mềm quản lý đại lý bán bình nước

quản lý khách hàng 

quản lý đơn hàng

quả lý lịch sử cuộc gọi