Sản phẩn phần mềm 1C Doanh nghiệp

Download cài đặt phần mềm 1C Doanh nghiệp miễn phí

1C:Doanh nghiệp là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ và giải pháp ứng dụng, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân.

Các ứng dụng sử dụng các cơ chế hoạt động của 1C:Doanh nghiệp và chỉ làm việc trên nền tảng công nghệ này, nền tảng công nghệ 1C:Doanh nghiệp vừa là môi trường thực thi, vừa là công cụ để xây dựng các giải pháp ứng dụng đó.

Giới thiệu phần mềm quản trị nhân sự

Bài viết tiêu biểu

Email Marketing Template ?

Email Marketing Template là những mẫu Email được soạn sẵn để phục vụ cho việc gởi Email Marketing. Một Email Marketing Template được thiết kế dưới dạng HTML. Có rất nhiều nhà cung cấp Email Marketing Template miễn phí, bạn có thể tải về chỉnh sửa để sử dụng lại, hoặc có thể tự thiết kế cho mình một Email Marketing Template hấp dẫn.

1C Doanh nghiệp là gì?

1C:Enterprise (1C:Doanh nghiệp) là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý; là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ Platform và giải pháp ứng dụng Application, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân.

Download cài đặt phần mềm 1C Doanh nghiệp miễn phí

1C:Doanh nghiệp là một sản phẩm phần mềm của hãng 1C, chuyên dùng để thiết kế, xây dựng nhanh chóng các phần mềm quản lý là hệ thống bao gồm nền tảng công nghệ và giải pháp ứng dụng, được sử dụng trong công tác tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp và cá nhân. Các ứng dụng sử dụng các cơ chế hoạt động của 1C:Doanh nghiệp và chỉ làm việc trên nền tảng công nghệ này, nền tảng công nghệ 1C:Doanh nghiệp vừa là môi trường thực thi, vừa là công cụ để xây dựng các giải pháp ứng dụng đó.